Wypróbuj Reveltio

Blog

Wiedza

Planowanie przepływów pieniężnych w firmie

W przedsiębiorstwach często budżety przygotowywane są w formie pełnego sprawozdania, który zawiera w sobie rachunek zysków i strat, bilans oraz przepływy pieniężne. Planowanie to jeden z najważniejszych procesów zachodzących w każdym podmiocie gospodarczym. Zarządzanie przepływami pieniężnymi może stanowić nie lada wyzwanie, a nieodpowiednie działania w tym zakresie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla firmy.

Czym są przepływy pieniężne?

Przepływy pieniężne, zwane inaczej przepływami gotówkowymi, mogą odnosić się zarówno do wpływów z należności, jak i oznaczać płynne środki finansowe oraz zmiany sald na rachunkach bankowych w danym ujęciu czasowym. Przepływy gotówkowe uwzględniają nie tylko rachunek zysków i strat, ale także pozostałe elementy, które mogą mieć wpływ na wypłacalność przedsiębiorstwa. Mowa tutaj m. in. o poziomie zapasów, kredytach i pożyczkach, wydatkach inwestycyjnych oraz amortyzacji. Inaczej mówiąc, pod terminem przepływy pieniężne, kryją się wpływy oraz wydatki przedsiębiorstwa o charakterze gotówkowym, a także ich ekwiwalenty.

Znaczenie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Przepływy pieniężne w firmie, inaczej cash flow, to istotny w jej działalności wskaźnik, który obrazuje ruch środków pieniężnych pomiędzy firmą a jej otoczeniem. Dzięki niemu możliwe jest uporządkowanie płynności firmy. Analiza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie ułatwia przewidywanie ewentualnych niedoborów środków finansowych i natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w celu ich minimalizacji. Cash flow odzwierciedla przepływy pieniężne obserwowane w trakcie danego okresu z podziałem na działalność operacyjną, inwestycyjną oraz finansową.

Planowanie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Planowanie przepływów pieniężnych w firmie umożliwia oszacowanie przepływów pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej. Opiera się w dużej mierze o przewidywane zdarzenia finansowe. Aby przewidzieć przepływy pieniężne w firmie należy wziąć pod uwagę dane z przeszłych przepływów oraz finanse bieżące. Dzięki temu możliwe będzie prognozowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu czasowym. Oczywiście przy planowaniu przepływów pieniężnych należy liczyć się z pojawieniem się nieprzewidywalnych czynników. Plan przepływów pieniężnych najczęściej przygotowany jest w postaci tabeli, która zestawia ze sobą wpływy oraz wydatki w układzie miesięcznym.

W jakim celu planuje się przepływ środków pieniężnych w firmie?

Przepływy środków pieniężnych w przedsiębiorstwie obrazują ilość pieniędzy potrzebnych podmiotowi w danym czasie. Nawet, jeśli firma generuje wysokie zyski, to nie zawsze jest w stanie samodzielnie sfinansować swoją aktualną działalność. Plan przepływów pieniężnych przedstawia rzeczywiste wpływy i wypływy gotówki. W sytuacji, kiedy firma odnotowuje niedobór gotówki, grozi jej niewypłacalność. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy, należy precyzyjnie zaplanować przepływy pieniężne. Planowanie przepływów pieniężnych jest niezbędnym zabiegiem, szczególnie ważnym dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Reasumując, planowanie przepływów pieniężnych ma za zadanie:

  • identyfikację ewentualnych niedoborów gotówki,
  • ułatwienie spłaty zaciągniętych zobowiązań,
  • zidentyfikowanie problemów związanych z napływem należności.

Planowanie przepływów pieniężnych czasami jest stawiane na równi z budżetowaniem w firmie. Ma istotne znaczenie z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Wypróbuj REVELTIO za darmo!
Chcę wypróbować

Jakie dane są potrzebne do zaplanowania przepływów pieniężnych?

Każdy proces planowania wymaga zgromadzenia faktów oraz liczb. Wykorzystanie faktów i wartości historycznych, które zostaną dostosowane do zmieniających się warunków, pozwoli stworzyć swego rodzaju projekcję dotyczącą tego, co stanie się w najbliższym czasie.

Planowanie przepływów pieniężnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

W tego typu podmiotach planowanie cash-flow nie należy do czynności skomplikowanych. Przewidywania, dotyczące przepływów pieniężnych, mają na celu zapobieganie niedoborowi lub nadmiarowi gotówki. Najczęściej w celu planowania przepływów pieniężnych w małych i średnich firmach używa się arkusza kalkulacyjnego, który zestawia wpływy i wypływy gotówki w danym czasie. Sporządzanie planu przepływów pieniężnych wymaga dokładności oraz punktualności.

Planowanie przepływów pieniężnych w dużych przedsiębiorstwach

Jeśli chodzi o duże firmy, to planowanie przepływów pieniężnych w ich przypadku wiąże się z kształtowaniem płynności finansowej. Taki plan powinien zawierać w sobie nie tylko dane o dostępnych środkach pieniężnych na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, ale również krótkoterminowe inwestycje o charakterze finansowym. Planowanie przepływów pieniężnych w dużych przedsiębiorstwach jest istotne z punktu widzenia budżetowania, wyceny aktywów czy prawidłowej struktury kapitałowej podmiotu.

Etapy i zasady planowania przepływów pieniężnych w firmie

Proces planowania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach można podzielić na kilka etapów:

  1. Określenie oczekiwanych wpływów gotówkowych – opracowywane na podstawie wyników sprzedaży.
  2. Określenie przewidywanych wydatków – opiera się w dużej mierze na płatnościach za zakupy.
  3. Określenie przepływów netto – zestawienie wpływów oraz wypływów ogółem w kwocie netto.

Planując przepływy pieniężne w firmie, należy wziąć pod uwagę czas fakturowania, który w znacznym stopniu oddziałuje na wielkość wpływów ze sprzedaży. Wpływy ze sprzedaży powinny zostać podzielone pod względem okresu płatności. W planowaniu przepływów pieniężnych nie uwzględnia się amortyzacji, ale trzeba wziąć pod uwagę inwestycje, które generują wpływy. Sprawny obieg dokumentów w firmie zapewni aplikacja do zarządzania finansami Reveltio.

Poznaj funkcjonalności REVELTIO
Sprawdź
Krzysztof Czapnik


Krzysztof Czapnik

CEO
tel. +48 533 464 067
mail: krzysztof@reveltio.com
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound