Wypróbuj Reveltio

Blog

Wiedza

Czym jest analiza predykcyjna, preskryptywna i opisowa?

Analiza danych jest kluczową kwestią dla sukcesu przedsiębiorstwa. Analizowanie danych to proces, w którym uzyskujemy wiedzę potrzebną do planowania przyszłych działań. Przekształcenie posiadanych danych w efektywne działania pozwala na diagnozę i skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów w firmie.

Przepływ danych w przedsiębiorstwach

Stworzenie zintegrowanego systemu ułatwiającego analizę danych wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu. Zrozumienie cyklu przepływu danych w przedsiębiorstwie jest zjawiskiem kluczowym dla osiągnięcia sukcesu. Etapy przepływu danych w organizacji zostały opisane poniżej.

Gromadzenie danych

Pierwszym etapem przepływu danych w przedsiębiorstwach jest ich pozyskiwanie. Pochodzą one z różnych źródeł, następnie gromadzone są w systemie i tam przechowywane. W nowoczesnych przedsiębiorstwach analiza danych rozpoczyna się już na etapie ich pozyskiwania, a wręcz równolegle z tym procesem.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych polega na przygotowaniu ich do późniejszego wykorzystania oraz przechowywania kluczowych informacji. Powinny zostać przekształcone w czytelne wskazówki, do których łatwo uzyskać dostęp. Dane najczęściej przechowywane są w dedykowanej bazie lub w systemie zarządzania. W procesie przetwarzania danych niezbędne jest sprawne zarządzanie nimi oraz możliwość wysyłania szybkich zapytań do bazy. Dane mogą być segregowane według różnych kryteriów.

Analiza danych

Kolejnym etapem przepływu danych jest ich analiza i modelowanie. Do tego celu niezbędne są dedykowane narzędzia, które znacznie skracają czas analizy i tym samym obniżają generowane koszty.

Podejmowanie działań

Pozyskanie, przetwarzanie i przeanalizowanie danych pozwala na poszerzenie działań firmy w celu zwiększenia jej efektywności.

Wypróbuj REVELTIO za darmo!
Chcę wypróbować

Rodzaje analizy danych

Analizę danych klasyfikuje się na kilka rodzajów. Mowa tutaj o analizie opisowej (inaczej zwanej deskryptywną), analizie predykcyjnej i analizie preskryptywnej.

Analiza opisowa (deskryptywna)

Podstawowym pytaniem, na które odpowiada opisowa analiza danych, jest: “co się stało?”. Celem analizy opisowej jest podsumowane oraz wizualizacja zgromadzonych danych o charakterze historycznym. Najprościej rzecz ujmując, analiza opisowa informuje o tym, co się już wydarzyło. Opisowe metody analityczne obrazują prawidłowości i związki ilościowe, które zachodzą pomiędzy danymi historycznymi. Analiza opisowa może być prostym zobrazowaniem danych, np. w formie wykresu. Większość firm opiera swoją działalność o ten rodzaj analizy, która obejmuje m. in. wizualizację danych i narzędzia niezbędne do raportowania danych. Wyniki analizy deskryptywnej są zazwyczaj wykorzystywane do podejmowania działań o charakterze przyszłościowym.

Analiza predykcyjna

Analiza predykcyjna, chociaż, odnosi się do przyszłości, to na podstawie posiadanych danych próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zdarzeń w przeszłości. Polega na prognozowaniu wyników w oparciu o tendencje i modele statystyczne powstające na podstawie danych historycznych. Inaczej rzecz ujmując, ten rodzaj analizy pozwala na tworzenie możliwych scenariuszy oraz przewidywanie skutków ich realizacji. Opracowanie strategii działania przedsiębiorstwa na fundamencie analizy predykcyjnej wymaga stworzenia modelowania i symulowania w celu osiągnięcia najlepszych wyników biznesowych. Analiza predykcyjna pozwala na przewidywanie zachowań klientów, ułatwia zarządzanie ryzykiem i weryfikuje prawdziwość założeń biznesowych.

Analiza preskryptywna

Podobnie, jak analiza predykcyjna, analiza preskryptywna zajmuje się przyszłością. Bazą do stworzenia analizy preskryptywnej jest analiza predykcyjna. Analiza preskryptywna umożliwia wybór najlepszego, a zarazem optymalnego rozwiązania. Ten typ analityki stosowany jest przez firmy, które posiadają mocno rozwiniętą strategię analityczną. W analizie preskryptywnej algorytmy przewidują skutki podejmowanych działań na podstawie znanych do tej pory czynników. Następnie w oparciu o gotowe scenariusze wyszukują najlepsze na tę chwilę rozwiązanie. Analiza preskryptywna sprawdza się tam, gdzie przetwarzane są duże ilości danych i niezbędna jest automatyzacja tych procesów.

Korzyści płynące z analityki biznesowej

Mniej lub bardziej zaawansowane metody analityczne są od wielu lat wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Ich celem jest poszerzanie działalności oraz uzyskanie przewagi na tle konkurencji. Efektywna analiza danych z przeszłości pozwala na podejmowanie aktualnych decyzji biznesowych, przewidywanie tendencji oraz nadchodzących trendów, a tym samym odpowiedź na dynamiczne zmiany na rynku. Rozwój technologii zmienia całkowicie dotychczasowe podejście do analityki biznesowej i wymusza stosowanie nowoczesnych narzędzi w przedsiębiorstwach. Analityka biznesowa niesie wiele korzyści dla działalności podmiotów gospodarczych, a jej zignorowanie stanowi poważny błąd. Przeprowadzone w oparciu o posiadane dane analizy pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Narzędzia wykorzystywane do analizy danych

Obecnie firmy do analizy danych wykorzystują szereg narzędzi informatycznych. Systemy i aplikacje posiadają funkcjonalności, które pozwalają na zbieranie danych z różnych obszarów działalności firmy. Jednak wiele z przedsiębiorstw wdraża instrumenty wspomagające zarządzanie danymi i ułatwiające realizację potrzeb względem analizy danych. W sytuacji, kiedy posiadane informacje nie są wystarczające, nie ma do nich wygodnego dostępu, a ich przetwarzanie pochłania mnóstwo pieniędzy i czasu, warto zoptymalizować obszar analityki biznesowej w firmie. W niektórych przypadkach wystarczy wykorzystać dostępne już funkcjonalności, ale czasami niezbędne jest wdrożenie nowych narzędzi analitycznych. Z pomocą przychodzi aplikacja Reveltio, która swoim klientom proponuje przydatne funkcjonalności. Wdrożenie tego narzędzia pozwala na łatwe generowanie raportów i wykresów z różnych obszarów działalności firmy. Dzięki temu przedsiębiorca dostaje pełny obraz wydajności finansowej swojej działalności.

Poznaj funkcjonalności REVELTIO
Sprawdź
Krzysztof Czapnik


Krzysztof Czapnik

CEO
tel. +48 533 464 067
mail: krzysztof@reveltio.com
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound